Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / CD&V heeft geen respect voor stadspersoneel.

CD&V heeft geen respect voor stadspersoneel.
Lokaal @ Vlaams Belang

Iedere gepensioneerd personeelslid dat zich jarenlang inzette voor de werking van onze stad kreeg als erkentelijkheid voor de inzet een gratis toegangskaart voor het evenement Waregem Koerse.

Dit jaar besliste het stadsbestuur dat enkel de mensen die steun genieten van het Welzijnshuis kunnen genieten van een goedkope ingangskaart voor Waregem Koerse.

De dienst diversiteit versterkt kwetsbare groepen door initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan hun maatschappelijke integratie. Ze willen ervoor zorgen dat iedereen in Waregem zich welkom voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien in onze stad.

Het is een publiek geheim dat vooral allochtonen die nog nooit bijdroegen tot ontwikkeling van de stad aankloppen bij het welzijnshuis.

Vlaams Belang Waregem wenst uitdrukkelijk te protesteren tegen deze maatregel die de eigen mensen discrimineert en getuigt van weinig respect tegenover de vroegere medewerkers.

De dienst diversiteit zou er goed aan doen zich niet te beperken tot niet geïntegreerde maar ook de eigen mensen die door hun inzet al bewezen de stad een dienst te bewijzen naar waarde te schatten.

Stad Waregem is er voor iedereen, zeker voor de eigen Vlaamse Waregemnaars

Bestuur Vlaams Belang Waregem